CÁC LOẠI CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT MANG LẠI NĂNG SUẤT

chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học là gì? Chế phẩm sinh học có tên khoa học là probiotics theo nghĩa gốc, “biotic” hay “biosis” từ chữ “life” là đời sống, và “pro” là thân thiện. Nên probiotic hiểu là những chế phẩm được chế xuất từ các loại lợi khuẩn thuộc nhóm các vi khuẩn sống. Và, […]