CÁC LOẠI CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT MANG LẠI NĂNG SUẤT

chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học là gì? Chế phẩm sinh học có tên khoa học là probiotics theo nghĩa gốc, “biotic” hay “biosis” từ chữ “life” là đời sống, và “pro” là thân thiện. Nên probiotic hiểu là những chế phẩm được chế xuất từ các loại lợi khuẩn thuộc nhóm các vi khuẩn sống. Và, […]

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU

Cây hồ tiêu còn có tên gọi khác là cây hạt tiêu, cây hắc hồ tiêu hay đơn giản là cây tiêu. Cây hồ tiêu có tên khoa học: Piper nigrum L., họ Hồ tiêu (Piperaceae). Cây hồ tiêu thuộc loại cây dây leo có sức sống mãnh liệt. Thân cây hồ tiêu có những […]